Rychle rostoucí vrby

Na úvod si přečtětě Výsledky testování RRD (1999-2008).pdf (128,1 kB)

Z klonů rychle rostoucích vrb nabízíme dva nejproduktivnější klony z oblasti rychle rostoucích dřevin:

S-195 - Vrba Rubensova,  označení klonu S-rubLip-195 - ABSOLUTNÍ NOVINKA

 • kříženec vrby bílé
 • stromovitý růst
 • samičí rostliny

S-218 - Vrba Smithova, označení klonu S-SmithF-218 - NEJLEPŠÍ VOLBA K PRODUKCI ŠTĚPKY

 • kříženec vrby jívy
 • vrba s četnými výmladky
 • bujný růst, nejlepší volba pro účely štěpkování
 • výborná pro tvorbu vrbových staveb
 • samičí rostliny

PODMÍNKY:

Rychle rostoucí vrby mají širokou škálu podmínek růstu, je možné je pěstovat jak na světlém, tak na polostinném stanovišti. Jsou nenáročné na půdu, rostou na podmáčených stanovištích, ale i na vysychavých půdách. Jejich pěstování je opravdu nenáročné a nároky na podmínky široké.

ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ:

Při zakládání výmladkové plantáže nesmíte podcenit přípravu půdy! Námi dodávané vegetativní řízky o délce 20cm vsazujte do předem připravené, nakypřené půdy. Nejlepším termínem pro výsadbu vegetativních řízků je brzké jaro. Je důležité zachytit jarní vláhu, aby vegetativní řízek vytvořil kořenový systém do příchodu jarních přísušků. Vegetativní řízek je nutné celý zapíchnout do země, nad zemí zůstane pouze jeden pupen, ze kterého začne rašit nová dřevina.

Z našich zkušeností Vám doporučíme zakládat porost z vegetativních řízků a ne ze sazenic.

Vrby celkově trpí na okus zvěří

Sklizeň výmladkové plantáže probíhá v pravidelných intervalech, dle požadovaných parametrů na dřevní hmotu.

NEZAPOMEŇTE:

 • před výsadbou připravte půdu, vegetativní řízky nevsazujte do zaplevelené a nenakypřené půdy
 • vegetativní řízky vsaďte celé do půdy a ponechte nad zemí jeden pupen
 • výmladkovou plantáž zakládejte z vegetativních řízků a ne z předpěstovaných sazenic
 • před výsadbou vegetativní řízky skladujte v chladném prostředí a den předem namočte do vody
 • výsadbu provádějte brzy z jara
 • jedná se o dřeviny původem z ČR, NENÍ VYŽADOVÁNO povolení od orgánu ochrany životního prostředí pro šíření nepůvodní   dřeviny, jak je tomu u japonských topolů
 • tyto klony je možné vysazovat i do lokalit zvláště chráněných (CHKO, REZERVACE atd.)
 • větší produkce biomasy než u klonů rychle rostoucích topolů - viz článe víše
 • podle nově platné legislativy (Zákon na ochranu zemědělského půdního fondu) je zakázané zakládat výmladkové plantáže na 1. a 2. bonitě zemědělské půdy
 • vhodné i pro alergiky, jedná se o samičí rostliny - neprodukují pyl
 • před založením výmladkové plantáže je nutné toto oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a to pokud plochu nemáte nahlášenou na SZIF k čerpání dotace SAPS
 • trpí škodami zvěří
 • další využití rychle rostoucích vrb je zejména funkce krajinotvorná, košařská, břehy zpevňující případně je možné materiál využit pro vrbové stavby.
 • v případě potřeby nás kontaktujte