Japonské topoly

Japonský topol je nejrozšířenější dřevinou pěstovanou k energetickým účelům na zemědělské půdě. Jedná se o křížence topolu černého (P. nigra L. x P. maximowiczii Henry 'Maxvier).

Na úvod Vám doporučím přečíst si tento článek Výsledky testování RRD (1999-2008).pdf (128,1 kB)

PODMÍNKY:

Japonský topol je světlomilnou dřevinou, nemá rád těžké, jílovité, podmáčené půdy.

ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ:

Při zakládání výmladkové plantáže nepodceňujte přípravu půdy! Námi dodávané vegetativní řízky o délce 20cm vsazujte do předem připravené, nakypřené půdy. Nejlepším termínem pro výsadbu vegetativních řízků je brzké jaro. Je důležité zachytit jarní vláhu, aby vegetativní řízek vytvořil kořenový systém do příchodu jarních přísušků. Vegetativní řízek je nutné celý zapíchnout do země, nad zemí zůstane pouze jeden pupen, ze kterého začne rašit nová dřevina.

Z našich zkušeností Vám doporučíme zakládat porost z vegetativních řízků a ne ze sazenic pěstovaných v kořenáčích. Ačkoliv se může zdát, že sazenice má vyvinutý kořenový systém a před vegetativním řízkem má výškový náskok, tak z naší praxe můžeme potvrdit, že tomu tak není.Vysázené sazenice z kořenáče jsou dražší, náročnější na výsadbu a hlavně, první rok po výsadbě prakticky nerostou! Při výsadbě vegetativních řízků budete překvapeni jeijch rychlostí růstu již prvním rokem.

Japonské topoly netrpí na okus zvěří, občas se setkáte se škodami spojenými s vytloukáním paroží od zvěře.

Sklizeň výmladkové plantáže probíhá v pravidelných intervalech, nejdéle však po cca 6 letech.

Naše sadba japonských topolů pochází přímo z Výzkumného ústavu v Průhonicích (VÚKOZ Průhonice).


NEZAPOMEŇTE:

  • před výsadbou připravte půdu, vegetativní řízky nevsazujte do zaplevelené a nenakypřené půdy
  • japonský topol vysazujte na světlé a nepodmáčené stanoviště brzy z jara
  • vegetativní řízky vsaďte celé do půdy a ponechte nad zemí jeden pupen
  • výmladkovou plantáž zakládejte z vegetativních řízků a né z předpěstovaných sazenic
  • pro založení výmladkové plantáže z japonského topolu potřebujete povolení od orgánu ochrany přírody z důvodu rozšíření nepůvodní dřeviny, tato povinnost neplatí pro naše klony rychle rostoucích vrb
  • podle nově platné legislativy (Zákon na ochranu zemědělského půdního fondu) je zakázané zakládat výmladkové plantáže na 1. a 2. bonitě zemědělské půdy
  • před založením výmladkové plantáže je nutné toto oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a to pokud plochu nemáte nahlášenou na SZIF k čerpání dotace SAPS
  • doporučujeme vyzkoušet i růstové vlastnosti rychle rostoucích vrb, dva nejvýnosnější klony vrb S-195 a S-218, najdete také v naší nabídce
  • v případě potřeby nás kontaktujte