sazenice VRBY LÝKOVCOVÉ ssp. pomeranica

sazenice VRBY LÝKOVCOVÉ ssp. pomeranica

Vrba lýkovcová - červenoprutá forma (Salix daphnoides ssp. pomeranica) převážně stromovitého vzrůstu do výšky až 12m. Vrba poměrně rychle rostoucí a velmi nenáročná ke svým nárokům na půdu. Roste jak na vysychavých, tak na zamokřených stanovištích. Jedná se převážně o světlomilný druh. Vrba lýkovcová je také nazývána jako vrba časná, a to proto, že kvete velmi brzy z jara. Velmi vhodná ke včelařským účelům, ale zároveň pro svoji nenáročnost jako krajinotvorná dřevina (výsadba na břehy vodotečí, živé ploty, větrolamy, zpevnění břehů, přírodní hranice, biokoridory a další.)

Doba květu: březen