sazenice VRBY APENINSKÉ S-393

sazenice VRBY APENINSKÉ S-393

Vrba apeninská (Salix apennina)  s hustou korunou, dorůstající do výšky až 6m.

Jedná se o výrazně světlomilnou dřevinou.

Nároky na půdu nejsou vysoké, roste na vlhčích i vysychavých stanovištích.

Tato vrba je vhodná pro včelařské účely, na živé ploty, zpevnění svahů, větrolamy, krajinotvorné účely, zvýšení biodiverzity.

Doba květu: začátek dubna.