sazenice VRBY TROJMUŽNÉ S-430

sazenice VRBY TROJMUŽNÉ S-430

Vrba trojmužná (Salix triandra) roste jako široce polokulovitý až kulovitý keř, dosti pravidelný, středně hustý, výška 2–4 m. Svědčí ji živinami bohatší, hlubší, těžší a dostatečně vlhké půdy u proudící vody. Snáší stagnující vodu, sucho jí nesvědčí. Vrba je světlomilná. Trpí okusem zvěře.

Využití: včelařské účely, výsadba podél vodotečí, zpevnění břehů, krajinotvorná funkce (okraje lesů, remízky, větrolamy atd.)

Doba květu: přelom duba a května, druhé kvetení ke konci léta.