sazenice VRBY SMITHOVY S-008

sazenice VRBY SMITHOVY S-008

Vrba Smithova (Salix smithiana) jedná se o křížence vrby jívy a vrby košařské. Vrby rychle rostou, výborně snášejí řez a na osluněných místech jsou proto vhodné do živých plotů. Vrba má ráda svěží půdy, ale roste i na vysychavých stanovištích. Je světlomilná až polostinná. Její využití je velmi široké. Vhodná k výsadbám do krajiny, podél vodních toků, zpevnění břehů, tvorba přírodních hranic a remízků, dále je velmi vhodná pro včelařské a okrasné účely (samčí rostliny). 

Dále klon S-218 prodáváme jako rychle rostoucí klon, který sklízí velké úspěchy v oblasti produkce biomasy. Rychle rostoucí klon nelze použít pro včelařské účely, jelikož se jedná pouze o samičí rostliny.

Doba květu: březen, duben