sazenice VRBY SACHALINSKÉ S-431

sazenice VRBY SACHALINSKÉ S-431

Vrba sachalinská (Salix sachalinensis f. ligulata) má leskle zelené, vespod stříbřité listy. Dorůstá výšky 3m. Na mladých větvičkách se projevuje typická fasciace (svazčitost) – srůstání několika letorostů dohromady a vznik plošných, často až vějířovitých, bizarních útvarů. Vysazujeme ji jako zajímavou solitéru k vodním plochám. Vrba je světlomilná.

Její význam je včelařský, okrasný, ozdobné proutí, břehové porosty.

Doba květu: začátek dubna.