sazenice VRBY ČERNAJÍCÍ S-177

sazenice VRBY ČERNAJÍCÍ S-177

Vrba černající (Salix myrsinifolia)  je převážně keřovitého vzrůstu s hustou korunou a výškou do 6m.

Roste na lokalitách s dostatečnou zásobou vody, lokality vlhké, podmáčené, rašeliniště. 

Vrba černající roste i na stanovištích mírně zastíněných.

Vrbu můžete využít ke včelařským účelům, ke zpevnění břehů vodních nádrží, na živý plot, případně jako keřový porost v podmáčených lokalitách.

Doba květu: na přelomu dubna a května