Rychle rostoucí vrba "Rubensova" S-rubLip-195

Rychle rostoucí vrba "Rubensova" S-rubLip-195

    VRBA RUBENSOVA, klon S-rubLip-195 je křížencem stromové vrby bílé a vrby křehké. Tuto vrbu doporučuji jak k produkci dřevní štěpky, tak i k produkci dřevní hmoty. Jedná se o klon, který svými produkčními vlastnostmi předčí vlastnosti japonských topolů. Doporučuji přečíst -  Výsledky testování RRD (1999-2008).pdf (128,1 kB)

    Opět se jedná o křížence, který je v naší krajině původní, takže ani u tohoto klonu nepotřebujete k pěstování povolení od orgánu ochrany přírody. Pěstovat tento klon můžete i na zvláště chráněných územích (CHKO, přírodní rezervace, přírodní památky a další.) Tuto vrbu můžete pěstovat na stanovištích zamokřených nebo s vyšší hladinou spodní vody, dobře roste i na sušších stanovištích s bočním zastíněním. Jako u vrby Smithovy je i u této vrby riziko okusu zvěří.

    Další využit - Tento klon rychle rostoucí vrby je možné použít i k dalším účelům než je produkce biomasy. Tento klon je vhodný pro výsadbu podél vodotečí, jako břehové porosty, krajinotvorné účely, zvýšení biodiverzity, výsadba na živé ploty, protihlukové stěny podél silnic a cest, estetické účely a další. Jedná se o velmi rychle rostoucí dřevinu, která najde široké uplatnění v naší přírodě.

Nevýhody: trpí okusem zvěře

Výhody: vyšší produkce biomasy než u japonských topolů, rychlý růst, naše původní dřevina k jejichž pěstování není nutný souhlas orgánu ochrany přírody, možnost zakládat výmladkové plantáže na územích zvláště chráněných, možnost využití i pro další funkce než je produkce biomasy, možnost výsadby do krajiny, vhodná pro živé stavby z vrbového proutí, proplétané ploty.

Typy na závěr: 

Nepodceňujte přípravu půdy

S výsadbou začněte hned jak rozmrzne půda a počasí dovolí (nečekejte na jaro)

Nebojte se zeptat, rádi Vám poradíme

K prodeji vegetativní řízky o délce cca 20cm a průměru od 0,8cm

Prodávaný materiál je se zaručeným původem a vysoké kvality. 

Cena: - do 1000ks 3Kč/ks

         - nad 1000ks 2Kč/ks