Rychle rostoucí vrba "Smithova" - S-SmithF-218 - ABSOLUTNÍ ŠPIČKA v produkci biomasy

    VRBA SMITHOVA, klon S-SmithF-218

je křížencem vrby jívy a vrby košařské, jedná se o samičí rostliny. Pro tento klon je charakteristický velmi rychlý růst s vynikajícími regeneračními vlastnostmi. Nároky na prostředí jsou poměrně široké, vrba roste na půdách dobře zásobených vodou, ale i na půdách vysychavých. Je to klon, který má rád světlé stanoviště, ale snese i boční zastínění. Vrba má keřovitý růst a je považována jako jeden z nejvýnosnějších klonů pro produkci biomasy. Vzhledem k tomu, že se jedná o klon vzniklý přirozeným křížením domácích vrb, není nutné k jeho pěstování žádat orgán ochrany přírody o povolení k pěstování nepůvodního druhu. Je tedy možné tento klon vysazovat i do lokalit spadajících mezi zvláště chráněná území dle zákona o ochraně přírody a krajiny (CHKO, přírodní rezervace, přírodní památky atd.).

    Produkce dřevní štěpky je u tohoto klonu vyšší než u japonských topolů. Doporučuji přečíst článek z Výzkumného ústavu v Průhonicích VÚKOZ, kde se problematikou rychle rostoucích dřevin zabývají již dlouhou dobu. Výsledky testování RRD (1999-2008).pdf (128,1 kB)

    Další využit - Tento klon rychle rostoucí vrby je možné použít i k dalším účelům než je produkce biomasy. Tento klon je vhodný pro výsadbu podél vodotečí, jako břehové porosty, pro krajinotvorné účely, zvýšení biodiverzity, výsadba na živé ploty, protihlukové stěny podél silnic a cest, estetické účely a další. Jedná se o velmi rychle rostoucí dřevinu, která najde široké uplatnění v naší přírodě.

Nevýhody: trpí okusem zvěře

Výhody: vyšší produkce biomasy než u japonských topolů, rychlý růst, naše původní dřevina k jejichž pěstování není nutný souhlas orgánu ochrany přírody, možnost zakládat výmladkové plantáže na územích zvláště chráněných, možnost využití i pro další funkce než je produkce biomasy, možnost výsadby do krajiny, vhodná pro živé stavby z vrbového proutí, proplétané ploty

Typy na závěr: 

Nepodceňujte přípravu půdy

S výsadbou začněte hned jak rozmrzne půda a počasí dovolí (nečekejte na jaro)

Nebojte se zeptat, rádi Vám poradíme

K prodeji vegetativní řízky o délce cca 20cm a průměru od 0,8cm.

Prodávaný materiál je se zaručeným původem a vysoké kvality. 

Cena: - do 1000ks 3Kč/ks

         - nad 1000ks 2Kč/ks