sazenice VRBY KOŠAŘSKÉ žlutopruté, dlouhopruté, slabopruté

sazenice VRBY KOŠAŘSKÉ žlutopruté, dlouhopruté, slabopruté

Vrba košařská - (Salix viminalis) forma dlouhoprutá, slaboprutá, žlutoprutá poměrně rychle rostoucí vrba keřovitého vzrůstu. Dorůstá do výšky až 8m. Vysazování na břehy, vlhké příkopy, lužní křovinaté porosty, na půdách výživných, hlubokých, vlhkých až zaplavovaných, zásaditých až neutrálních. Tuto vrbu můžete použít jak pro včelařské účely, tak zejména pro účely produkce proutí k tvorbě košíků, košů či pomlázek. Zároveň je možné vrbu použít i k dalším mimoprodukčním účelům - břehové porosty, zpevňování břehů a další krajinotvorné účely.

Doba květu: přelom března a dubna

 

Veškeré kultivary košařských vrb se velmi podobají způsobu pěstování.