Včelařské vrby a košařské vrby nyní k prodeji

05.07.2013 15:00

    Nabízíme k prodeji sazenice včelařských a košařských vrb. Jedná se o druhy, které byly záměrně vyšlechtěny k vysoké produkci pylu. K těmto účelům je možné použít i vrby košařské, které jsou taktéž samčího pohlaví a vhodně pro včelí pastvu. Další využití košařských vrb je pak už jen na Vás a na Vaší zručnosti.

    Důležité je zmínít, že vrbové porosty plní významnou krajinotvornou funkci v naší přírodě nebo jako zpevňující břehové porosty vodních nádrží. Vrby mají široký areál svého rozšíření od nížin až do hor či od vlhkých lokalit až po vysychavé stanoviště.  Nezastupitelnou funkci plní vrbové porosty také z hlediska biodiverzity.

  Další podrobnosti o pěstování a nárocích jednotlivých druhů naleznete v sekci "PRODUKTY"

—————

Zpět