Nabízíme stavební materiál pro vrbové stavby a sadební materiál rychle rostoucích dřevin k energetickým účelům - PAULOVNIE, JAPONSKÉ TOPOLY, VRBY.   Více ve složce "PRODUKTY".    NÁŠ SORTIMENT

    1) Rychle rostoucí dřeviny pro zakládání výmladkových plantáží na zemědělských půdách nebo k pěstování v domácích podmínkách. V sortimentu najdete výběr z nejrychleji rostoucích klonů, které jsou nejvhodnější volbou pro produkci biomasy a které je možné pěstovat v širokém pásmu ekologických podmínek. K energetickým účelům nabízíme japonské topoly, vrbu S-SmithF-218 (keřovitý vzrůst, vhodná k produkci biomasy) a vrbu S-rubLip -195 (stromovitý vzrůst, vhodná k produkci dřevní hmoty). Další výhodou rychle rostoucích vrb je možná výsadba do krajiny, kde mohou plnit i mimoprodukční funkce např. zpevňující porosty podél vodních toků, vodních nádrží, násypů cest, mohou tvořit protihlukové stěny, krajinotvorné funkce, rozšíření biodiverzity a další.

Zároveň poskytujeme vrbové pruty jako stavební materiál pro vrbové stavby a další výrobky z vrbového proutí.

 Výsledky testování RRD (1999-2008).pdf (128,1 kB)

     2) Paulovnie - v tento moment prodáváme sazenice paulovnie plstnaté (paulownia tomentosa), která se hodí zejména k okrasným účelům. Jedná se o strom poměrně rychle rostoucí a velkého vzrůstu. Je dekorativní zejména svými velkými plstnatými listy a krásnými fialovými květy. Paulovnie prozatím nejsou povoleny k zakládání výmladkových plantážích na zemědělské půdě.